Duszpasterstwa

W parafii działają następujące wspólnoty i duszpasterstwa:


1. Zespół Charytatywny

Grupa zajmuje się rozdzielaniem żywności co drugi czwartek miesiąca w punkcie charytatywnym. Żywność pochodzi głównie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Każdego miesiąca przy kościele członkowie grupy prowadzą zbiórkę na rzecz potrzebujących. W skali miesiąca pomocą jest objętych ponad 600 osób, korzystają z niej ubodzy, rodziny wielodzietne, matki samotne, bezdomni oraz wszyscy potrzebujący pomocy. Dodatkowo bezdomni przychodzą do kuchni charytatywnej, gdzie posiłki są wydawane każdego dnia z wyjątkiem niedziel. Opiekę duszpasterską nad działalnością charytatywną sprawuje ks. Proboszcz.

2. Chór "Cantores Minores Gedanenses"

Chór "Cantores Minores Gedanenses" pod dyrekcją p. Ewy Mazur uświetnia swoim śpiewem liturgię i najważniejsze wydarzenia z życia parafialnego. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Proboszcz.

Zobacz Fanpage Chóru

 

 

 

 

 

3. Apostolstwo Modlitwy i Czciciele Miłosierdzia Bożego

Apostolstwo Modlitwy można nazwać szkołą modlitwy. Św. Jan Paweł II nazwał je bezcennym skarbem Serca Jezusowego i serca Papieża. Pełne znaczenie modlitwy możemy dostrzec w świetle wiary, całkowitej wierności Chrystusowi i Kościołowi. W „Modlitwie Codziennego Ofiarowania” spotyka się pragnienie Boskiego Serca Zbawiciela, z pragnieniem naszego kruchego serca. Patrząc na Jezusa, któremu się poświęcasz, usłyszysz Jego słowa „...Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął” (Łk 12,49). Spotykamy się w drugie poniedziałki miesiąca po wieczornej Mszy św. w salce na I piętrze. Zapraszamy chętnych, pragnących pogłębić swoją duchowość, modlitwę, znajomość Pisma św., także do przeżywania swojej wiary we wspólnocie. Duchową opiekę sprawuje ks. Jarosław Lisica.

4. Żywy Różaniec

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą. Przy naszej parafii działa 25 róż różańcowych - 22 żeńskie i 3 męskie. W pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 10:30 odprawiana jest w intencji Żywego Różańca, a o godz. 17:00 odprawiane jest nabożeństwo różańcowe i wymiana tajemnic. Opiekunem jest ks. Proboszcz.


5. Franciszkański Zakon Świeckich

Katolickie międzynarodowe stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu zakonu franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej pod wyższym kierownictwem tegoż zakonu. Za inspiratora i pierwotnego założyciela tego zakonu uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Spotkania w naszej parafii odbywają się we wtorki o godz. 16:00. Opiekunem tej wspólnoty w naszej parafii jest Ks. Proboszcz.

6. Kościelna Służba Mężczyzn "Semper Fidelis" 

Statutowym zadaniem duszpasterstwa KSM „Semper Fidelis” jest działanie na rzecz odnowy religijnej w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym, przez uświęcenie życia, pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej oraz przeciwdziałanie plagom społecznym i zagrożeniom narodowym. Ponadto: bezpośrednia posługa Kościołowi w czasie uroczystości kościelnych i uczestniczenie w życiu Kościoła w wymiarze duchowym i materialnym. Spotkania w naszej parafii odbywają się w ostatni czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Opiekunem jest Ks. Proboszcz.

7. Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja funkcjonuje w naszej parafii od ponad 10 lat. W każdą drugą środę miesiąca o godz. 18.00 jest sprawowana Msza Św. w stałych intencjach: za Ojców pracujących w Radio Maryja, Telewizji Trwam, za rozwój tych dzieł i za Opiekuna Koła, którym obecnie jest Ks. Jarosław Lisica. Spotkania odbywają się w drugie poniedziałki miesiąca.

8. Anonimowi Alkoholicy

Otwarte spotkania grupy "AA" odbywają się w każdy czwartek o godz. 17:00 w salce na I piętrze. Koordynatorem jest p. Adam.  

9. Duszpasterstwo Harcerzy

Harcerze ze Szczepu "Morena" należą do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W naszej parafii gromadzą się na Mszy świętej w niedziele o 9:30 w dolnym kościele. Duszpasterzem harcerzy jest ks. Tomasz Jaworski.

10. Służba Liturgiczna – Ceremoniarze, Lektorzy, Ministranci, Dziewczęca Służba Ołtarza (Krucjatki).

Służba Liturgiczna posługuje podczas Mszy świętych i nabożeństw. Zbiórki ministrantów, lektorów i krucjatek odbywają się w soboty o godz. 10:00. Opiekunem wspólnoty jest ks. Błażej.

11. Scholka dziecięca "No name" pw. Św. Michała Archanioła

Scholka gromadzi dzieci ze szkoły podstawowej, które śpiewem ubogacają liturgię Mszy świętej o godz. 12.00 w każdą niedzielę. Próby scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00. Opiekę nad scholką sprawuje Pani Anna Krężel oraz ks. Tomasz.

 

12. Zespół Muzyczny Laudato Si 

 Zespół muzyczny, w którego skład wchodzą ludzie miłujący piękno liturgii i śpiew, łaczący swoje pasje podczas posługi muzycznej przeważnie w trakcie niedzielnej Mszy świętej o godz. 19:30 oraz co miesięcznych uwielbień w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.  

13. Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia. Msza święta w intencji Wspólnoty jest odprawiana w każdy 2 piątek miesiąca, po której odbywa się spotkanie. Natomiast przed Mszą świętą odmawiany jest Różaniec do Matki Boskiej Bolesnej. Opiekunem Wspóloty jest Ks. Jarosław Lisica.

14. Wspólnota Eucharystii

Wspólnota Eucharystii rozpoczęła swoją działalność w Wielki Czwartek 24 marca 2005 roku. Był to, ogłoszony przez Jana Pawła II, Rok Eucharystii. Zadaniem wspólnoty jest adoracja i medytacja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. W każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana jest Msza świętej w intencji wspólnoty, a po niej jest adoracja do godz. 20.00. Członkinie Wspólnoty Eucharystii szerzą kult Eucharystii. Opiekunem wspólnoty jest ks. Sławomir Otlewski.

15. Krąg Pielgrzyma

Krąg Pielgrzyma organizuje pielgrzymki krajowe (zazwyczaj 2 w ciągu roku). Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Sławomir Otlewski, a prezesem jest p. Andrzej Łuczak.

16. Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. W naszej parafii istnieje 1 krągi rodzin Domowego Kościoła. Opiekunem jest ks. Błażej.

17. Wspólnota Różańca Rodziców za Dzieci

Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania róży różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001. Opiekunem w naszej parafii jest ks. Proboszcz.

18. Wspólnota Kaszubska

Wspólnota Kaszubska uczestniczy w Mszach świętych z Liturgią Słowa w języku kaszubskim w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, które sprawowane są o godz. 13:30. Opiekę duszpasterską sprawuje Ks. Proboszcz, a przewodniczącą Wspólnoty jest p. Teresa Subocz.

19. Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa. W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość. Spotkania wspólnoty odbywają się w drugie poniedziałki miesiąca. Opiekunem wspólnoty jest ks. Jarosław Lisica.


20. Apostolat Margaretek

Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki. Każda Margaretka składa się z 7 osób, modlących się za wybranego księdza przez cały tydzień. Opiekunem wspólnoty jest ks. Sławomir Otlewski.

21. Wspólnota Krwi Chrystusa – Ks. Sławomir Otlewski

22. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii – Ks. Proboszcz

23. Krucjata Miłości Orędzia Fatimskiego

Wspólnota powstała w roku 1995 po pielgrzymce do Fatimy, gdzie zakupiono figurkę Matki Boskiej Fatimskiej. Zadaniem tej wspólnoty jest szerzenie orędzia fatimskiego i kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza Święta wynagradzająca Maryi za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu połączona z nabożeństwem różańcowym. Natomiast od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca, po Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym ma miejsce procesja z figurką i świecami wokół kościoła. Opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz.

 

24. Wspólnota Nieustającego Różańca 

Wspólnota rozpoczęła działalność w 2001 roku, opiekunem tej wspólnoty jest obecnie Ks. Proboszcz. Wspólnota liczy 48 osób modlących się przez całą dobę po pół godziny, obejmując w ten sposób modlitwą cały dzień i noc.


25. Gdańskie Stowarzyszenie "Promyk Nadziei" 

Opiekunem jest Ks. Proboszcz. Więcej szczegółów na stronie "Promyka": http://promyknadziei.pl/

26. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – Ks. Sławomir Otlewski

27. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ – Ks. Jarosław Lisica

28. Ruch Szensztacki – Ks. Sławomir Otlewski

29. Marana Tha 

Wspólnota charyzmatyczna, zakorzeniona w duchu ewangelizacyjnym i biblijnym, oparta o modlitwę do Ducha Świętego , zgodnie z formacją stworzoną przez + ks. prof. Andrzeja Kowalczyka. W naszej parafii wspólnota spotyka się w pierwsze i trzecie poniedziałki miesiąca po Mszy św. wieczornej. 

30. Katecheza dla dorosłych – w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej - Ks. Sławomir Otlewski.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
80 0.060832977294922