Duszpasterze - obecnie pracujący

 • ks. Wojciech Chistowski

  proboszcz - od 26 czerwca 1997 r.

  Urodził się 05.01.1956 roku w Kartuzach, tam też przebiegała edukacja szkolna zakończona egzaminem maturalnym. Związki z rodzinnym miastem są wielorakie, dotyczą nie tylko najbliższych, ale wyrażają się m.in. w używaniu języka kaszubskiego oraz kibicowaniu miejscowej drużynie piłkarskiej. Silna więź dotyczy również Seminarium Duchownego w Pelplinie, po skończeniu którego Ksiądz Proboszcz 25.05.1980 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką pracy duszpasterskiej był Drzycim, położony niedaleko Świecia. Po trzech latach podjął posługę wikariusza w Gdyni, która jest jego kolejnym, obok rodzinnych Kartuz i Pelplina, ukochanym miastem. Pożegnanie z Gdynią nastąpiło w roku 1994, co wiązało się z nominacją proboszczowską w parafii św. Walentego w Gdańsku Matarni. Po trzech latach podjął posługę na Morenie. Ksiądz Proboszcz jest Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej oraz Prałatem Jego Świątobliwości.

  Jest proboszczem naszej wspólnoty parafialnej od 26 czerwca 1997 roku.

  Data ur.: 5 stycznia 1956 r.

  Data święceń: 25 maja 1980 r.


 • ks. mgr Sławomir Otlewski

  wikariusz - od 20 sierpnia 2007 r.

  Ks. Sławomir pochodzi z Nowego nad Wisłą, gdzie urodził się 26.06.1964 roku. Po ukończeniu seminarium przyjął święcenia kapłańskie 14.05.1989 roku w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Następnie przez trzy lata jako wikariusz pracował w diecezji pelplińskiej, by po zmianie granic diecezji zostać kapłanem archidiecezji gdańskiej. Posługę wikariuszowską kontynuował w kilku parafiach m.in. w Straszynie, Bojanie oraz na Zaspie.

  Ksiądz Sławomir w parafii prowadzi katechezę dla dorosłych oraz sprawuje pieczę nad kilkoma grupami zrzeszającymi osoby dorosłe.

  Data ur.: 26 czerwca 1964 r.

  Data święceń: 14 maja 1989 r.

  Poprzednie placówki


  1992-1993
  Św. Jacka w Straszynie
  2004-2007
  Św. Jadwigi Królowej w Bojanie
  1997-1999
  Opatrzności Bożej w Gdańsku

 • ks. mgr lic. Krzysztof Gabański

  wikariusz - od 1 lipca 2018 r.

  Ks. Krzysztof pochodzi z Żukowa, urodził się 1 lipca 1987 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia 19 maja 2012 r. oraz został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni, a od lipca 2014 r. do parafii pw. św. Kingi w Kowalach. Uzyskał licencjat naukowy z teologii oraz ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie, obecnie jest w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich, naukowo zajmuje się młodzieżą. Należy również do Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza. Jest miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, dobrej książki, jak i filmu w towarzystwie Ptasiego Mleczka.

  Data ur.: 1 lipca 1987 r.

  Data święceń: 19 maja 2012 r.

  Poprzednie placówki


  2012-2014
  NMP Królowej Polski w Gdyni
  2014-2018
  św. Kingi w Kowalach

 • ks. st. str. dr Jarosław Lisica

  wikariusz - od 1 lipca 2019 r.

  Kapłan archidiecezji gdańskiej, teolog, duszpasterz, strażak zawodowy Państwowej Straży Pożarnej, doktor nauk teologicznych (spec. pedagogika ogólna i teologia pastoralna), adiunkt w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Pomorski Kapelan Wojewódzki Strażaków przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Absolwent Gdańskiego Seminarium Duchownego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne obejmują zagadnienia pedagogiki ogólnej i teologii pastoralnej. Autor i współautor publikacji z zakresu nauk społecznych, wychowania chrześcijańskiego oraz aretologii i komunikacji międzykulturowej, również o zasięgu międzynarodowym. Aktualnie prowadzone badania naukowe nad wychowaniem do patriotyzmu. Uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz Bałtyckich Festiwali Nauki, podczas których prezentował wyniki swoich badań. Prelegent w programie telewizyjnym „Słowo o Ewangelii” w Telewizji Polskiej S.A. z oddziałem w Gdańsku.

  Data święceń: 21 czerwca 2008 r.


 • ks. Kanonik Krzysztof Ławrukajtis

  pomoc duszpasterska - od 1 lipca 2020 r.

  Inne funkcje


  kapelan aresztu śledczego w gdańsku

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
67 0.052643060684204