Życzenia świąteczne

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to nasze największe chrześcijańskie święto. Zmartwychwstały Chrystus ukazał swą chwałę i jej mocą napełnił wszystkich i wszystko co było, jest i będzie na świecie. Żyć w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa pozwala człowiekowi przezwyciężać wszystkie przeciwności życia doczesnego i osiągnięcia pełni życia w wieczności. Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją wszystkich, którym zależy na zbawieniu.

Niech tegoroczna Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas natchnieniem do czynienia dobra, światłem rozświetlającym zakamarki serca, w których nie ma miłości, siłą do przezwyciężania wszystkiego, co nie jest wolą Bożą. Zmartwychwstały Chrystus niech obdarza nas prawdziwą radością, zdrowiem duszy i ciała, pokojem, miłosierdziem i błogosławieństwem.

Tego życzymy naszym zacnym Parafianom oraz Gościom z nami świętującymi.

 

Ksiądz Proboszcz Wojciech Chistowski

wraz z Księżmi Wikariuszami


© 2018 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group