ks. Wojciech Chistowski

Jest proboszczem naszej wspólnoty parafialnej od 26.06.1997 roku. Urodził się 05.01.1956 roku w Kartuzach, tam też przebiegała edukacja szkolna zakończona egzaminem maturalnym. Związki z rodzinnym miastem są wielorakie, dotyczą nie tylko najbliższych, ale wyrażają się m.in. w używaniu języka kaszubskiego oraz kibicowaniu miejscowej drużynie piłkarskiej. Silna więź dotyczy również Seminarium Duchownego w Pelplinie, po skończeniu którego Ksiądz Proboszcz 25.05.1980 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką pracy duszpasterskiej był Drzycim, położony niedaleko Świecia. Po trzech latach podjął posługę wikariusza w Gdyni, która jest jego kolejnym, obok rodzinnych Kartuz i Pelplina, ukochanym miastem. Pożegnanie z Gdynią nastąpiło w roku 1994, co wiązało się z nominacją proboszczowską w parafii św. Walentego w  Gdańsku Matarni. Po trzech latach podjął posługę na Morenie. Ksiądz Proboszcz jest Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej oraz Prałatem Jego Świątobliwości.

ks. Sławomir Otlewski

W parafii od 2007 roku, pochodzi z Nowego nad Wisłą, gdzie urodził się 26.06.1964 roku. Po ukończeniu seminarium ksiądz Sławek przyjął święcenia kapłańskie 14.05.1989 roku w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Następnie przez trzy lata jako wikariusz pracował w diecezji pelplińskiej, by po zmianie granic diecezji zostać kapłanem archidiecezji gdańskiej. Posługę wikariuszowską kontynuował w kilku parafiach m.in. w Straszynie, Bojanie oraz na Zaspie.

Ksiądz Sławomir w parafii prowadzi katechezę dla dorosłych oraz sprawuje pieczę nad kilkoma grupami zrzeszającymi osoby dorosłe.

ks. Krzysztof Borowski-Krać

Urodzony 08.10.1972 w Gdańsku. Wyświęcony na kapłana 21.06.1997 w Gdańsku. Pochodzi z Gdańska Żabianki. Po święceniach posługiwał w parafiach: Chrystusa Miłosiernego na Płycie Redłowskiej (1997 - 2005); św. Brygidy w Gdańsku (2005 - 2010); NSPJ w Gdyni (2010 - 2014); św. Piotra i Pawła w Gdańsku (2014 - 2015). W parafii jest opiekunem Scholi, harcerzy, Kręgu Domowego Kościoła, czuwa nad przygotowaniem dzieci do I Komunii św. Katechizuje w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 im. Mariusza Zaruskiego. Zainteresowania: duszpasterstwo, jazz i góry. Organizuje "Wakacje z Bogiem" dla dzieci.

ks. Wojciech Szornak

Ks. Wojciech Szornak pochodzi z par. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.06.1999 roku z rąk ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Do tej pory pełnił posługę wikariusza w czterech parafiach naszej archidiecezji. Był duszpasterzem zarówno dzieci, młodzieży jak i wspólnot dla dorosłych. Zainteresowania: muzyka.

ks. Grzegorz Kościelniak

Ks. Grzegorz pochodzi z par. p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej. Urodził się 15.02.1993 r. w Gdańsku. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 20.05.2017 roku z rąk ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. W parafii jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, Wspólnoty Kaszubskiej, przygotowuje młodzież do bierzmowania i prowadzi biuletyn parafialny. Katechizuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Dobrowolskiego.

Szkoła


O szkole

Duszpasterstwa


O duszpasterstwach

Galeria


O galerii

Słowo Boże


O Słowie

Historia


Historia

Duszpasterze


O duszpasterzach

ZNAJDŹ NAS

© 2018 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group