1 stycznia 2021

Sprawozdanie Duszpastersko-Inwestycyjne 2020

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO-INWESTYCYJNE ZA ROK 2020

 

   Rok 2020 był pod każdym względem wyjątkowy. Pandemia koronawirusa nie tylko wyhamowała duszpasterstwo i inwestycje naszej parafii w minionym roku, ale, jak się wydaje, z konsekwencjami pandemii, która jeszcze trwa, będziemy mieli do czynienia jeszcze przez dłuższy czas. Bezpowrotnie minął czas wydarzeń, które planowaliśmy, a nie odbyły się. Straty duchowe spowodowane niemożliwością uczestnictwa przez dłuższy czas np. we Mszy św. w kościele, czy sakramencie pokuty, są nieodwracalne i nie do odrobienia; nadto rozbicie uroczystości Pierwszej Komunii św. przekładane bierzmowanie, brak spotkań wspólnot i duszpasterstw, normalnej katechizacji, odwoływane uroczystości sakramentu chrztu i małżeństwa. Nie odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami parafii ani procesja w parafialną uroczystość odpustową, w Boże Ciało. Nie odbyły się zaplanowane i już z kompletem chętnych pielgrzymki do Wilna, Włoch i Medjugorie. Rzutem na taśmę odprawiliśmy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych ( prowadził ks. Artur Godnarski ), ale nie odbyły się już rekolekcje dla dzieci i młodzieży oraz rekolekcje adwentowe. Wszystko to zapewne zubożyło nasze życie duchowe. Chociaż trudno to dzisiaj stwierdzić, jednak można przypuszczać, że niektórzy parafianie odzwyczaili się od wspólnotowego życia parafialnego i doszli do przekonania, że tak też można żyć. Może być jednak i tak, że wielu zatęskni do życia parafialnego i po doświadczeniu niemocy i pustki, ze zwiększonym zapałem uaktywni się w życiu parafialnym. Oby tak się stało. Wszak wiara, choć jest indywidualnym przeżyciem, nie jest naszą prywatną sprawą. Niemożliwe jest samozbawienie; zbawił nas Chrystus i to we wspólnocie Kościoła, który założył i w którym trwamy i nadal trwać chcemy.

   Lepiej niż z parafialnym życiem duchowym, mimo pandemii, było z naszymi inwestycjami. Kontynuowaliśmy prace, chociaż w mniejszym zakresie i na zwolnionych obrotach, przy budowie organów. Dokonaliśmy zewnętrznej renowacji północnej fasady wieży kościoła. Wyremontowaliśmy także plac przed górnym kościołem wymieniając popękane, granitowe płyty, granitową kostką. Wyremontowaliśmy drugie pomieszczenie tzw. wentylatorni, które teraz jest zapleczem zakrystii dolnego kościoła. Wykonaliśmy instalację nagłośnieniową w jednej części chóru i części przeznaczonej dla chórzystów. Do nagłośnienia pozostała jeszcze jedna część chóru. Zmodernizowaliśmy także jedno mieszkanie wikariuszowskie. Ze względu na pandemię, nie ruszyliśmy w minionym roku ważnej sprawy uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń. Złożyliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obszerną dokumentacje i wniosek o dofinansowanie ekologicznej instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu naszego kościoła. Wniosek odrzucono. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Jesteśmy zdeterminowani do wykonania tej inwestycji nawet własnymi tylko środkami i siłami, ponieważ zużycie energii kosztuje nas rocznie ok. 120 tys. zł., a szacunkowy koszt instalacji, która równoważyłaby zużycie i produkcję prądu wynosi ok. 600 - 700 tys. zł. Łatwo obliczyć, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwróciłby się po 5/6. latach. Realnym terminem tej inwestycji jest dopiero rok 2023. W celu oszczędności energii, przymierzamy się także do ocieplenia budynku plebanii.

   Jak będzie wyglądało życie naszej parafii w nowym roku ? Trudno dzisiaj powiedzieć, ze względu na wiele niewiadomych, związanych z pandemią. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli jak najprędzej wrócić do naszej normalnej, parafialnej aktywności religijnej i dalej duchowo wzrastać. Jako kapłani, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najlepiej, najskuteczniej, najowocniej służyć każdemu parafianinowi; oddajemy się do Waszej dyspozycji. Głęboko wierzę, że uda się nam dokonać jeszcze wielu pięknych rzeczy, które będą nas umacniały w wierze i pozwolą nam w niej wzrastać.

   Wróćmy do organów. Organy w sensie materialnym są już prawie gotowe; z 66. głosów mamy już 62. Po wstawieniu 4. brakujących,  trzeba będzie dokonać intonacji organów. Jak długo to potrwa, zależy od prof. Bogusława Grabowskiego, któremu powierzyliśmy zaprojektowanie, nadzór nad budową i właśnie intonację. Jest pewne, że w tym roku, zgodnie z planem, zakończymy budowę organów. Obecnie trwa przerwa przy ich budowie, ze względu na zbyt niską temperaturę w kościele.  

   Na organy w 2020r. chórzyści zebrali 14.550 zł., z kolekt i indywidualnych wpłat na konto: 186.150 zł., od indywidualnych ofiarodawców 25.400 zł. i z cegiełek 10.500 zł. – w sumie 236.600 zł. Na koncie organowym rok temu mieliśmy 214 tys. zł. Dysponowaliśmy zatem kwotą 450 tys. zł. a na budowę organów w 2020 roku wydaliśmy 491 tys. zł. – brakujące 41 tys. zł. pokryliśmy z innych, niedzielnych kolekt. W sumie na organy wydaliśmy już 2.550.00 zł. Są jeszcze cegiełki na budowę organów. Bóg zapłać wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom, budowniczym organów, których chcemy trwale upamiętnić na organach.

   Bilans finansowy w tys. zł        2020               2019               2018               2017

   P r z y c h o d y                             641 (-142)      783                 732                 763

   R o z c h o d y                            1.107 (-453)   1.560              1.320              1.160

   Kolekta  i n w e s t y c y j n a        186 (- 14)        200                 186                 190

   Wydatki  i n w e s t y c y j n e       639               1.128                 901                 711

   Inne ofiary i wydatki parafialne

   Dodatkowe przychody parafia miła z ofiarkolędowych, wypominków, chrztów, ślubów, pogrzebów, dzierżaw i innych. Na koncie parafialnym jest obecnie 80 tys. zł.

   W styczniu 2019r. rozpoczęliśmy zbiórkę ofiar na figurę św. Michała Archanioła; zebraliśmy wtedy 23.000 zł. W 2020r. zebraliśmy 20.000 zł. Ofiary te pochodzą ze skarbonki pod chórem, od niektórych wspólnot parafialnych i ze sprzedaży ziół. Na figurę św. Michała Archanioła zapłaciliśmy już zatem 43.000 zł, a przypomnę, że jej koszt wynosi 200.000 zł.  

  Zbieramy także ofiary na stacje Drogi Krzyżowej; mamy trzech sponsorów. Na ten cel zgromadzili oni dotychczas 26.000 zł. Tydzień temu otrzymaliśmy z Pracowni Drapikowskich projekt trzech – wykonanych w brązie - modeli stacji Drogi Krzyżowej. Stacje Drogi Krzyżowej do naszego kościoła będą wyrzeźbione z białego marmuru, podobnie jak figury św. Michała i Matki Boskiej. Każda stacja będzie o wymiarach: 88 cm. na 2 m. Koszt jednej stacji wynosi 35 tys. zł. Myślę, że pierwsze stacje pojawią się już w tym roku, a wszystkie 14 stacji do końca 2022 roku. Czas realizacji dzieła, to dwa lata.

   Działalność charytatywna

   W Zespole Charytatywnym nastąpiły zmiany personalne. W styczniu przeszedł na emeryturę założyciel i długoletni przewodniczący Zespołu pan Kazimierz Wysokiński. Nową przewodniczącą została pani Halina Gostomska. Wśród najbiedniejszych mieszkańców dzielnicy rozprowadzono 15 kart na zakupy w Biedronce; osobami tymi stale opiekuje się 5 wolontariuszy. Z powodu pandemii do polowy czerwca zawieszono regularną pracę Zespołu, a z pieniędzy przekazanych przez Radę Dzielnicy wydano 100 paczek żywnościowych o łącznej wartości 20.000 zł. Wsparcie mieliśmy także z LWSM Morena. Od połowy czerwca wznowiliśmy wydawanie produktów żywnościowych przekazywanych przez sklepy Biedronka. Z ofiar uzyskanych z kwest, w listopadzie wydano paczki żywnościowe. Zorganizowano bardzo udaną akcje zbiórki skarpetek dla bezdomnych i sprzedaż kalendarzy adwentowych. Od września ponownie wydawane są gorące posiłki. 5 grudnia do podopiecznych Zespołu przyszedł św. Mikołaj i przyniósł bardzo obfite paczki. W ciągu całego roku z dwóch Biedronek: z ul. Piecewskiej i ul. Gojawiczyńskiej odebraliśmy 5.904 kg towaru o wartości 98.693 zł. Otoczyliśmy opieką ok 65 rodzin; stanowi to ok. 5620 porcji. Codziennie wydajemy 30 chlebów. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać i zapraszamy do współpracy. Żniwo wielkie, a robotników mało. W Zespole jest tylko 5 osób.

   Działalność świetlicy „Promyk Nadziei”

   W mijającym roku Gdańskie Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” objęło swym działaniem ponad 70 dzieci z dzielnicy Piecki–Migowo. Promyk na dożywianie rodzin wydał w tym roku prawie 10 tys. zł., a na pracę z dziećmi przeznaczył prawie 2 tys. godzin. „Promyk Nadziei” organizował zajęcia w czasie roku szkolnego oraz w okresie wakacji. Działał prężnie poprzez bezpłatne konsultacje psychologiczne, zajęcia rozwijające umiejętności rodzicielskie tj. „Szkoła dla rodziców”, warsztaty integrujące rodziny z maluchami. Dla młodzieży prowadził m.in. trening zastępowania agresji. Zajęcia w „Promyku” wypełnione są akceptacją, przygodami i rozrywką, ponieważ ich głównym celem jest kształtowanie mądrych, pewnych siebie, odważnych i szczęśliwych ludzi.

   Plany inwestycyjne na 2021 rok

   W tym roku nasze inwestycje zdominuje, jak w ostatnich latach, budowa organów. W najbliższej perspektywie, jak słyszeliśmy, będzie wykonanie kilku stacji Drogi Krzyżowej i ocieplenie plebanii, a w dalszej, wymiana okien w trzech ciągach naświetli górnego kościoła i wstawienie tamże witraży. Z dniem dzisiejszym zaczęła funkcjonować nowa, czytelniejsza i prostsza w obsłudze, strona internetowa parafii pod tym samym adresem.

   Sakramentalne dane statystyczne      2020            2019            2018            2017              

        Chrzty                                                    63 (-23)       86                88                81

        Śluby                                                     14 (+ 3)       11                19                24

        Pogrzeby                                             127 (+12)    115              114                98

   Sprawy organizacyjne i postulaty

   - Na prośbę parafian przesunęliśmy o pół godziny wieczorną Mszę św. ( z 18.oo na 18.3o) Miała się przez to zwiększyć liczba wiernych uczestniczących we wieczornej Mszy św. Ponieważ nie zauważyliśmy tego wzrostu, powróciliśmy do godz. 18.oo.

   - Na skutek pandemii zawieszone były w minionym roku spotkania wspólnot i duszpasterstw. Zachęcam do tego, aby jak będzie to już możliwe, ze wzmożoną energią, wszyscy członkowie wspólnot powrócili do  modlitewnych, formacyjnych i okolicznościowych spotkań. Życie parafialne przejawia się w ilości, żywotności i aktywności wszystkich członków, współtworzących naszą parafialną wspólnotę.

   - Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Okazji ku temu mamy wiele. I tak: w pierwszą środę miesiąca i w każdy czwartek tygodnia po wieczornej Mszy św. do godz. 20.oo, nadto w czwartek, w czasie adoracji jest okazja do spowiedzi św; adoracja jest także w każdy piątek od godz. 17.oo do 18.oo, oraz w 22. dzień miesiąca po Mszy św. o 18.oo do godz. 20.oo. Zakupiliśmy piękną, nową monstrancję na duże hostie.

   - Rok temu apelowałem i prosiłem o pomoc w ramach tzw. „parafialnego wolontariatu” o poświęcenie chociażby jednej godziny na rzecz potrzebnych prac w naszej parafii. Ponieważ nikt się nie zgłosił, ponawiam ten apel w tym roku.

   - Do naszej parafii przeniosła się od OO. Cystersów w Oliwie wspólnota „Czas dla Rodzin”. Wspólnota uczestniczy w naszej parafialnej Mszy św. w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.3o, a potem ma spotkanie formacyjne. Zachęcam rodziny naszej parafii o zapoznanie się z charyzmatem tej wspólnoty i ewentualne zaangażowanie się w niej.

   - O ile będzie to możliwe, planujemy zorganizować ponownie pielgrzymki, które nie odbyły się, ze względu na pandemię, w minionym roku.

   - Rodzą się plany transmisji przez internet w każdą niedzielę, jednej Mszy św. z naszego kościoła. Najprawdopodobniej będzie to Msza św. o godz. 10.3o.

   - Sprawa najważniejsza. Nasz udział w Eucharystii. O jakości życia duchowego świadczy nasz udział w Eucharystii. Msza św. jest w centrum życia Bożego. Jest źródłem wszelkich łask, jest najkorzystniejszym wykorzystaniem czasu, przybliża nas do Pana Boga i jednoczy z Nim, daje zadatki na życie wieczne w niebie, jest najbardziej przekonywującym dowodem naszej miłości do Pana Boga. Apeluję więc i proszę w tym miejscu: pokochajmy jeszcze bardziej Pana Jezusa, słuchajmy Jego słowa i przyjmujmy Go w Komunii św. Możliwość do tego mamy nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia.

   Podziękowania i życzenia

   Miniony rok był trudny, pod każdym względem inny niż lata poprzednie. To spowodowało zubożenie naszego duchowego życia. Wyrażam nadzieję, że nowy rok będzie, mimo wciąż trwającej pandemii, bardziej normalny. Oby odżyło nasze zaangażowanie w życiu naszej parafii. Przedłużający się czas pandemii i związane z tym ograniczenia, naraziły na szwank nasze zdrowie, nadwyrężyły u wielu z nas cierpliwość i normalne funkcjonowanie.

   Życzę wszystkim, aby nowy rok przyniósł wewnętrzne uspokojenie, większe otwarcie się na drugiego człowieka i dostrzeżenie jego potrzeb. Nadto rozwijajmy swoje życie duchowe starając się żyć w przyjaźni z Bogiem, którego nieustannie prośmy o błogosławieństwo.

   Panie Boże błogosław każdemu z nas, naszym rodzinom, parafii, Ojczyźnie i światu, wszak tylko Twoja łaska może zmieniać na lepsze wszystko i wszystkich. Amen.  

ks. Proboszcz

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
83 0.06597900390625